Rosenlundspromenaden, Jönköping

En stig på Rosenlundspromenaden med utsikt över Vättern. 

En promenad över Rosenlundsbankarna, genom Skrämmabäckens ravin och längst med Sannabadet och bostadsområden. Stora delar av promenaden har du utsikt över Vättern.

Ett gammalt namn på bankarna är Högagärdet, då ägdes marken av Kronan. Vid slutet av bankarna, vid Skrämmabäckens ravin, växer det stora ekar i ett syrenbuskage. Dessa ekar är över 300 år gamla. Sannabadet har en badvänlig sandstrand och grillplats.

Besök gärna Rosariet vid Rosenlunds Herrgård.

Längd: 5,8 km
Sträckning: Längs med Vättern vid Rosenlunds bankars naturreservat - Skrämmabäcken- Sannabadet- bostadsområde- Racketcentrum- Elmia- tillbaka till bankarna.
Svårighetsgrad: Vägen är enkel att promenera. Du går på grus eller asfalt. Vid Sannabadet kommer det finnas en längre trappa samt bro. Observera att bankarna är mycket branta. Gå inte för nära för det finns rasrisk, staket saknas bitvis. Låt inte barn vara obevakade för nära kanten.

Kollektivtrafik: Busshållplats Rosengården

Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Parkering:
Anslutningsleder:

Senast granskad/publicerad: