search
Sök
menu
Meny

Tabergs-å-leden

Tabergs-å-leden är en tätortsnära vandringsled som bjuder på upplevelser av både natur och kultur. Leden går mellan Månsarp och södra delen av Munksjön i Jönköping och är totalt 18 km lång.

Lummig grönska och porlande vatten, slingrande stigar och rester av industrins vagga. Fallhöjden från Vederydssjön till Munksjön är ca 143 meter.

Vid Gruvgården vid Tabergs fot finns en stor rastplats med möjligheter att grilla. Härifrån kan du också gå upp till Tabergs topp, naturreservatet, och njuta av den vackra utsikten.

För att hitta mer information om leden, grill- och rastplatser och andra viktigheter. Ladda ner appen Naturkartan där allt finns tyligt beskrivet.

Läng

18 km

Sträckning

Mellan Månsarps station och södra delen av Munksjön i Jönköping. Tabergs-å-leden är grönmarkerad på stolpar och träd. 

Tabergs-å-ledens bakgrund

Lokalbefolkningen i Tabergsådalen önskade att komma närmare ån, snygga till i omgivningen och bjuda besökare på en tätortsnära naturupplevelse; det är grunden till Tabergs-å-leden. Idéerna föddes 2011 och har verkställts av ideella krafter i Tabergsådalen i samverkan med Jönköpings kommun. Leden är ca 18 km lång. Man kan välja att gå hela eller delar av leden och det är nära till kollektivtrafik och bebyggelse.

Dammarna i Tabergsån är länkar till bygdens kulturhistoria med rötter i medeltidens kvarnar, 1600-talets järnbruksetableringar och det tidiga 1900-talets kraftfulla utbyggnader av kraftstationer för industrietableringar. Åns rika industrihistoriska arv speglas genom de återstående dammarna. Idag finns tolv dammar/fall med vattenspeglar från Masugnsdammen ned till Kvarndammen vid Hovslätts hembygdsgård.

Sevärdheter längs med ån

Längs med leden finns skyltar vid sevärdheter med information om dammarna och vad som producerats längs med ån. Rastplatser och andra faciliteter är utmärkta på kartor (pdf-filer nedan) som du kan skriva ut eller ladda upp dig mot på internet om du har en smartphone.