search
Sök
menu
Meny

Gatunamnens historia

Bakom gatunamnen i Jönköping finns en historia. Bakgrunden till namnvalen på våra gator och platser kan vara många. Oftast kan namnen härledas till torp, gårdar, sjöar eller berg som funnits sen långt bak i tiden. 

Tidigare var det också vanligt att man namngav gator efter personer, det sker alltmer sällan numera. Inom flera områden har namnsättningen kopplats till speciella teman, så kallade kategorinamn.

Förklaringen till många av de äldre gatunamnen har kommit till genom forskning eller hörsägen. Sammanställningen får inte uppfattas som fullständig eller i alla delar helt korrekt. Dokumentationen kan ständigt förbättras.

Har du kunskap om namn som inte ännu kommit med här eller vill lägga till någon ytterligare information, kontakta gärna Helen Lerge, lantmäteriavdelningen, stadsbyggnadskontoret och dela med dig av dina kunskaper. Ett stort tack till de hembygdsföreningar som hjälpt till med förklaringen till många av de namn som förekommer här.

Kontakt

Helen Lerge
lantmäteriavdelningen, stadsbyggnadskontoret