search
Sök
menu
Meny

Albert Engströms väg

Bymarken, Jönköping

Efter Albert Engström, 1869-1940, konstnär och författare.

Albert Engström föddes 1869 i Lönneberga församling i Kalmar län och dog 1940. Större delen av sin barndom bodde han i Hult, ett litet stationssamhälle i närheten av Eksjö. Föräldrar var stationsinspektören Lars Engström och Antigonia Lindner. Han var Sveriges främsta karikatyrtecknare och publicist, en av våra mest folkkära konstnärer och författare.

1888 tog han studentexamen i Norrköping och studerade därefter några år i Uppsala. 1892-93 var han elev vid Valands konstskola i Göteborg med Carl Larsson som lärare. Åren 1894-96 var han medarbetare i Söndags-Nisse och från 1897 utgav han sin egen skämttidning Strix. Han gav ut många böcker och publicerade även teckningar i utländska skämttidningar. Hans mest kända figur är "kolingen" (som var kär i brännvinsflaskan och full av galghumoristiska infall). Han gjorde många karikatyrer av dåtidens överhet - präster, borgare och officerare.

1894 gifte han sig med Sigrid Sparre. Han bosatte sig från 1900 i Roslagen och bodde där under en stor del av livet. Han gjorde många akvareller och teckningar från denna trakt liksom från sin småländska hembygd. Gården och ateljén i Grisslehamn är numera museum.

Från 1922 var han ledamot i Svenska Akademien på stol nummer 18. Åren 1925-35 var han tillförordnad professor vid Konstakademien och undervisade i teckning. 1938 drabbades Albert av sjukdomen hemianopsi, vilket gjorde honom halvblind. Hans arbetsförmåga minskade drastiskt. Två år senare avled han i magcancer, 71 år gammal. Albert Engström ligger begravd i Hult som var hans hemsocken.