search
Sök
menu
Meny

Anders Blomstrands väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Anders Blomstrand, 1822-1887, missionär, lärare.
 
Anders Blomstrand föddes i Växjö och dog i Lund. Släkten härstammade från bonden Anders Jönsson. Föräldrarna var lektorn Johan Blomstrand och Severina Rodhe.
 
Efter skolundervisning i Växjö blev han student vid Lunds universitet 1840 där han blev fil. kand. 1844 och fil.dr. 1845. Året därpå blev Blomstrand docent i kyrkohistoria och symbolik vid universitetet. Under sin docenttid utgav han Handbok i lutherska kyrkans symbolik som i många år användes i den akademiska undervisningen. Han prästvigdes år 1849 i Lund.
 
1859 gifte han sig med Eleonora Kelber som han träffade i Tyskland under den period han läste språk. Under nästan trettio år (1857-1885) var han missionär i Indien vid Svenska missionen. Till en början var han lärare och senare föreståndare för missionens seminarium för utbildning av infödda till präster och lärare. Han utgav läroböcker och predikningar på svenska samt religiösa skrifter på tamuli, ett av Indiens språk. Efter 28 år i Indien återvände Anders Blomstrand till Lund, sliten och sjuk. Modern Severina tog hand om sin son som dör två år efter hemkomsten.