search
Sök
menu
Meny

Anders Spolegatan

Vätterslund. Jönköping

Efter Anders Spole, 1630-1699, astronom, matematiker och geograf.
 
Anders Spole föddes i Målen, Barnarps socken. Hans far var bergsmannen vid Tabergs bergslag Peder Andersson, över vars grav på kyrkogården i Barnarp sonen lät lägga en huggen sten. Anders Spole var en bygdens son men är mycket glömd av nutiden.
 
Anders Spole utgav en självbiografi och i denna står det bl.a. att han lärde sig läsa på 5 veckor. 1641 skrevs han in i Jönköpings skola och 1646 flyttades han upp i  rektorsklassen. Efter studier vid universitetet i Greifswald i tre år och vidare studier i Uppsala, kom han genom stipendier i kontakt med den tidens lärda män i Holland, England, Frankrike, Schweiz och Italien. 1667 utnämndes han till professor i matematik och astronomi vid det nyinrättade universitetet i Lund. Han byggde där Sveriges första astronomiska observatorium. Det stora teleskopet med linser tillverkade han själv. I Lund minner Spolegatan om hans verksamhet.
 
1669 gifte han sig med Martha Lindelia (som var dotter till hans tidigare rektor Lindelius) och blev pappa till 9 barn. Han ärvde gården Stora Spånhult i Barnarp och köpte gården Möckeläng i Byarum.
1675-1679 pågick det "skånska kriget" då danskarna försökte återta Skåne, Halland och Bohuslän. Undervisningen vid universitetet i Lund lades ner, Spoles hus och observatorium brändes, hans familj evakuerades till Jönköping och Spole erhöll uppdrag av Karl XI inom fortifikationen. Bl.a. förstärkte han befästningarna kring Jönköping. För sina krigsinsatser erbjöds han adelskap men avböjde.
 
1679 blev Anders Spole professor i astronomi i Uppsala.  Under tiden som professor vid Uppsala universitet utgav han under många år almanackor. Även i denna stad lät han bygga ett observatorium, förstört vid brand 1702.
Spole lämnade uppgifter till Erik Dahlbergs verk Suecia (kartmodell med latitud och longitud).
Vid sin begravning önskade han predikan över ämnet "Gud har ordnat allt efter mått, tal och vikt". Han är begravd i Uppsala domkyrka.

Beslut om gatunamnet av stadsfullmäktige 1958-03-21, § 115.