search
Sök
menu
Meny

Axel Keys väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Axel Key, 1832-1901, läkare, patolog.
 
Axel Key föddes på Johannisberg i Flisby, Jönköping och dog i Stockholm. Föräldrar var överstelöjtnant Henric Key och Carolina Wilhelmina Åberg.

Under barndomsåren fick han privatundervisning i hemmet och vid 16 års ålder kom han till Lund för att studera. Axel var läkare och professor i patologisk anatomi 1862-97 vid Karolinska institutet i Stockholm (KI), där han också var rektor 1886-97. Han var författare till vetenskapliga verk och redaktör för tidskrifterna Medicinskt Arkiv och Nordiskt Medicinskt Arkiv.

Som ledamot av riksdagens andra kammare 1882-87, där han var medlem av den s.k. läroverkskommittén, genomförde han en undersökning om hälsoförhållandena och bevisade att det förekom fysisk och psykisk överansträngning som ledde till sjukdom bland vissa skolbarn. Han genomdrev då också inrättandet av skolläkartjänster.

Axel var gift med Selma Godenius och de fick åtta barn. De gifte sig på Värmdö 1863.
 
Han dog vid 69 års ålder av cancer och efterlämnade minnet av en förkämpe för svensk medicinsk forskning och undervisning, en på en gång idéell och praktisk klok man och en stor kulturpersonlighet.

Hedersbetygelser har tilldelats honom i form av ett porträtt målat av Oscar Björk 1897 med anledning av Axel Keys 35 år som professor vid KI och en minnespeng som Vetenskapsakademien lät prägla 1926 över Key, på vilken står "Hygieam in scholas vocarit" (han införde hälsovården i skolan). Hans namn finns med på Smålandsstenen i Jönköpings stadspark bland andra kända svenska män med småländsk bakgrund.