search
Sök
menu
Meny

Bergiusvägen

Vättersnäs, Jönköping

Sannolikt efter Peter Jonas Bergius, 1730-1790, läkare, donator.

Peter Jonas Bergius föddes på Erikstad i Vittaryds socken. Efter föräldrarnas tidiga frånfälle och syskonkretsens skingring tillbringade han några år i olika småländska prästhem. Efter att ha studerat privat och sedan vid Visingsö trivialskola och gymnasium skrevs han 1746 in som student i Lund. Han promoverades 1754 till medicine doktor i Uppsala. Han blev praktiserande läkare i Stockholm och professor i naturalhistoria och farmaci där 1761. Bergius läkaregärning hör till de mer omfattande och både som vetenskapsman och praktiker har han förvärvat sig en framstående plats bland svenska medicinare. Bergius blev också en av Stockholms, på sin tid, mest anlitade läkare. Han studerade framförallt smittosjukdomarna, deras väsen, uppkomst och spridningssätt. Han förblev ogift.

Bergius hade också stora botaniska kunskaper och genom testamente skapade han förutsättningar för inrättandet av Bergianska trädgården i Stockholm, sedan 1885 vid i Frescati invid Brunnsviken i Stockholm.

P.J. Bergius finns med på minnesstenen  " Söner av Småland " i Stadsparken, Jönköping.