search
Sök
menu
Meny

Brahegatan Gränna

Brahegatan  Gränna
Brahegränd  Gränna

Efter medlemmar av ätten Brahe, med anknytning till Vätterbygden.

Per Brahe d.ä., greve, riksråd, föddes 1520 och dog 1590 på sin gård Sundby. Han var systerson till Gustav Vasa och en av hans främsta rådgivare. Han var riksdrots och erhöll 1562 nästan hela Visingsö som grevskap av Erik XIV. Han började uppföra slottet Visingsborg men hann bara uppföra västra flygeln. Per Brahe d.ä. var en synnerligen bildad man och författare till en historisk skildring av Gustav Vasa. Han skrev även Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk.

Per Brahe d.y., greve, ämbetsman, föddes 1602 och dog 1680. Han var son till Abraham Brahe och brorson till Per Brahe d.ä. År 1633 övergick grevskapet Visingsö till honom. Han intog en framstående plats i landets regering och var ofantligt rik. Per Brahe d.y. förstorade också grevskapet under sin levnadstid. År 1652 gav han privilegier åt sin egen stad Brahe-Grenna. 1637-41 och 1648-54 var han generalguvernör i Finland. Han residerade i Åbo slott. Hans insatser för Finland blev betydelsefulla och omfattande. Han anlade bl.a. nya städer såsom Helsingfors, Brahestad och Kristinestad. Han inrättade Åbo akademi (universitet) och gymnasiet i Viborg, samt flera andra skolor. 1641 blev han vald till Svea Rikes drots. Han genomförde flera viktiga reformer på rättsväsendets område. 1650 dog hans hustru Christina Catharina Stenbock och hon begravdes i Visingsborgs slottskyrka 1651. Två år därefter slutade Per Brahe d.y. att verka som Finlands generalguvernör.

Per Brahe d.y. var en stor byggherre. Han byggde på Visingsborgs slott och gjorde kyrkan färdig. Dessutom lät han uppföra Brahehus (som dock brann ned 1708), samt ett jaktslott kallat Brahehälla. År 1636 lät han inrätta ett gymnasium på Visingsö och 1667 ett boktryckeri där.

Per Brahe d.y är begraven i Östra Ryds kyrka i Uppland.