search
Sök
menu
Meny

Carl Lundius väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Carl Lundius, 1638-1715, rättslärd, professor.

Carl Lundius (1638 —1715) föddes och växte upp i Jönköping. Hans far hette Carl Lundius och var assessor vid hovrätten i Jönköping.

Efter trivialskola i Jönköping och gymnasium i Linköping kom han 1657 till Uppsala universitet där han studerade vid tre fakulteter samtidigt (teologi, filosofi och juridik). Han åkte på utlandsstudier till Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike. När han kom hem drygt fyra år senare fick han en tjänst som adjunkt vid Uppsala universitet. Där stannade han och blev professor i romersk rätt och sedan i svensk rätt, 1678.

Han hade en för dåtiden human syn på tortyr. Lundius tillhörde dem av rättens ledamöter som oftast röstade emot dödsdomar. I de fåtal fall där han yrkade dödsstraff förelåg antingen erkännande eller vad man ansåg vara absolut övertygande bevisning. I den tidens trolldomsprocesser manade han till moderation och på ett modernt sätt till skepsis mot barns vittnesmål. Å andra sidan försvarade han kungadömet av guds nåde och förföljde pietister. Han hade också en hänförd tro på att urhemmet för alla folk och hela den mänskliga kulturens vagga stod i Sverige. Som patriotisk rättshistoriker i götisk anda drog han sig inte för att förfalska dokument som skulle bevisa de svenska lagarnas långa och ärofulla historia.

Carl Lundius var sin tids kanske främste svenske jurist. I nära 40 års tid ansvarade han ensam för juristernas huvudsakliga utbildning i Uppsala. Han var gift med Gertrud och tillsammans fick de 18 barn varav de flesta dog i späd ålder. En av sönerna Johan, adlad Lillienadler, blev jurist och liksom sin farfar slutade han sina dagar som hovrättsassessor i Jönköping. Carl dog 1715 i en ålder av 77 år.