search
Sök
menu
Meny

Carl Magnus Agrells väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Carl Magnus Agrell, 1764-1840, orientalist.

Carl Magnus Agrell föddes i Linneryds socken, Kronobergs län och dog i Skatelöv i samma län. Hans far var kyrkoherde Samuel Agrell. Carl var orientalist (docent i österländska språk), lektor och kyrkoherde. Han var gift med Eleonora Kristina Molin.

Han studerade i Uppsala och 1788 promoveras han till magister. Året därpå blev han docent i österländska språk vid samma universitet. Mellan åren 1794-1805 var han lektor i grekiska och teologi i Växjö och 1805 utnämndes han till kyrkoherde i Skatelöv, Växjö stift. Fyra år senare blev han teol. doktor och kontraktsprost. Han forskade i de semitiska språken, särskilt syriska, och skaffade sig stort anseende både utom och inom landet. Agrell erbjöds lärostolen i österländska språk i Lund 1820, men avböjde. Han utgav en del skrifter och hans stora handskriftsamling skänktes dels till Uppsala universitet och dels till Växjö gymnasiebibliotek.