search
Sök
menu
Meny

Carl Thunbergs väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Carl Peter Thunberg, 1743-1828, läkare, botanist, forskningsresande

Carl Peter Thunberg föddes i Jönköping. Fadern var bokhållare och vågmästare i Jönköping. Hans mor hette Margareta Starkman. Carl tog studenten som 18-åring på Växjö katedralskola. Därefter kom han till Uppsala och studerade medicin vid universitetet. 1772 blev han med.dr. genom sin avhandling om ischias. Av sin lärare Linné ansågs han vara "en av våra qvickaste och lärdaste licentiater" och på Linnés förord erhöll han utrikesstipendium, som bestod av 1100 riksdaler kopparmynt om året i tre år, för fortsatt medicinutbildning.

1770 började han som stipendiat en resa till Holland. Där fick han genom kontakter med holländska botaniker plats som läkare, kirurg, på Ostindiska kompaniets båtar mot Kapstaden, Java och Japan. Innan avresan besökte han Paris för att få praktisk övning som läkare. På resan gjorde han uppehåll i Kapprovinsen (Sydafrika) 1772-75 och studerade mängder av för honom nya växter och djurarter. Han vistades på Java några månader 1775 och anlände samma år till Nagasaki i Japan. Tillsammans med ambassadören och sekreteraren färdades han iklädd färggrann rokokodräkt, buren i lackerad stol av ett dussin bärare genom det japanska landskapet. Den fjärde mars 1776 påbörjades Thunbergs resa och det tog nästan två månader från Nagasaki via Osaka och Miyako (nuvarande Kyoto) på väg till hovet i Yedo (nuvarande Tokyo). På återresan mot Europa, som påbörjades i december 1776, upphöll han sig 1777-78 på Java och Ceylon. Han besökte Sydafrika, Holland, England och Tyskland innan han i mars 1779 steg i land i Ystad.

1784 blev han professor i medicin och botanik i Uppsala, ett ämbete han hade till sin död 1828. Han blev ledamot av inte mindre än 66 lärda samfund både inom och utom landet och i Dejima-parken i Nagasaki finns en minnessten som restes av den tyske läkaren och naturforskaren Franz von Siebold till minne av Thunberg femtio år efter hans vistelse.

Vistelsen i Japan bar frukt i Flora Japonica, 1784 och uppehållet Sydafrika i utgivningen av Flora capensis, 1807-13

Thunberg dog i Tunaberg utanför Uppsala 1828 och är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.