search
Sök
menu
Meny

Dag Hammarskjölds plats

Vid Biblioteket och Länsmuséet på Öster, Jönköping.

Efter Dag Hammarskjöld, 1906-1961, nationalekonom, ämbetsman, diplomat och FN:s generalsekreterare.
 
Via förslag från Dag Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping har platsen vid Stadsbibliotekets- och Länsmuséets entré fått detta namn.
 
Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping där hans far Hjalmar Hammarskjöld var hovrättspresident 1902-1905.
Dag växte upp i Uppsala och studerade vid universitet där. År 1934 blev han fil.dr. vid Stockholms universitet. Hammarskjöld innehade därefter olika uppdrag för regeringen. Bl.a. var han statssekreterare i finansdepartementet, riksbanksfullmäktiges ordförande, envoyé och finanskunnig i utrikesdepartementet, kabinettsekreterare och konsultativt statsråd. Han var en av den svenska förvaltningens bästa administrativa begåvningar. Hammarskjöld hade en oerhörd arbetskapacitet med långa arbetsdagar och han förenade en högt driven formell säkerhet i tal och skrift med en skarp analytisk förmåga. Han var mer tilltalad av administrativa uppgifter än den vetenskapliga banan. Han inledde den förloppsanalytiska riktningen inom den nationalekonomiska stockholmsskolan och har publicerat ett antal uppsatser i penningpolitiska frågor. Hammarskjöld var ständig svensk delegat i OEEC (Organisationen för europeiskt ekonomiskt samarbete). 1953 utsågs han till FN:s generalsekreterare där han såg som sin uppgift att återställa moralen inom FN-sekretariatet. Han verkade också för tyst diplomati, att FN skulle vara en självständig faktor inom världspolitiken, ha en av personalens hemländer oberoende ställning, samt kunna utväxla fångar. Han var medlem av Svenska Akademien från år 1954.
 
Dag Hammarskjöld förolyckades vid en flygkrasch i Ndola i nuvarande Zambia 17 september 1961 när han försökte lösa Kongokrisen. Efter sin död fick han 1962 Nobels Fredspris postumt och Dag Hammarskjölds minnesfond bildades för utbildning av högre befattningshavare i utvecklingsländerna.