search
Sök
menu
Meny

Ebba Ramsays väg

Vilhelmsro, Jönköping

Efter Ebba Ramsay, 1828-1922, grundare av Vilhelmsro sjukhem.
 
Ebba Ramsay föddes i Stockholm och dog i Jönköping. Föräldrar var tulldistriktschef Vilhelm Karström och Carolina Almqvist. Ebbas skolgång skedde i Augusta Bjurströms skola i Stockholm och hon studerade musik vid Lindblads institut samt läste språk. Hon var, som mycket ung, en av Sveriges första söndagsskollärarinnor. 1847 flyttade familjen till Göteborg. Under en studieresa i England blev hon intresserad av vården av handikappade barn.
1856 gifte hon sig med kapten Carl Magnus Ramsay och flyttade 1860 till Jönköping. Mannen arbetade med byggandet av järnvägen Falköping-Nässjö.
 
I Jönköping grundade hon en småbarnsskola och bedrev socialt arbete. Efter makens död 1864 flyttade hon åter till föräldrahemmet i Göteborg. Vid ett tillfälligt besök i Jönköping 1872 "upptäckte" Ebba det område som sedan blev Vilhelmsro. Det inköptes av hennes far och efter faderns död 1874 flyttade hon dit med sina barn. I juli samma år öppnade hon ett hem för "sjuka, vanföra gossar" — Vilhelms minne. Verksamheten växte och nya hem, Hoppet m.fl. togs i bruk. Under en utlandsvistelse uppmärksammade hon den försummade vården av epileptiska barn och kunde 1889 även starta ett hem för sådana barn.
Ebba Ramsay tog initiativ till uppförandet av Viktoriahuset, 1881-82, vid Nygatan inne i Jönköping. Byggnaden, som finns kvar, nu som hotell, innehöll salar för bönemöten, föreläsningar m.m., härbärgen för medellösa samt i källarvåningen ett nykterhetsvärdhus.

Ebba var också verksam som översättare och författare. Hon utgav skrifter i religiösa och sociala ämnen samt självbiografin  Från mina barndomsdagar 1828-45.  

Ebba Ramsay är begravd på kyrkogården till Ceciliakyrkan inom Vilhelmsroområdet.