search
Sök
menu
Meny

Elias Fries väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Elias Fries, 1794-1878, botanist, professor.

Elias Magnus Fries föddes i Femsjö socken, nära Hallandsgränsen, i Jönköpings län. Föräldrar var prosten och kyrkoherden Theodor Fries och Sara Elisabeth Wernelin.

Det torde vara denne Elias Fries som gett namn åt Elias Fries väg på Vätterslund i Jönköping. Annars finns det åtskilliga andra att välja på. Det förhåller sig nämligen så att snart sagt varenda mansperson i denna ätt hette bland annat Elias i förnamn varför släkten mycket riktigt kallas Elias-släkten Fries. En Elias Fries som levde på 1700-talet blev klockgjutare och rådman i Jönköping samt representerade staden vid två riksdagar. Han fick flera söner och sonsöner som blev klockgjutare i Jönköping och Kristianstad, men botanikern, med mera, är den mest kände av dem alla som burit detta namn.

I barndomshemmet gick unge Elias till vardags och småpratade på latin med fadern, kyrkoherden i Femsjö. Han talade latin innan han kunde svenska, åtminstone om man får tro hans egna uppgifter. Liksom Linné 100 år före honom upprättat det heltäckande systemet för blommorna ville Elias göra det för kryptogamerna, dvs. svampar, alger, ormbunkar, mossor och lavar.

1811 blev han student vid Lunds universitet och 1814 fil.dr. i Lund och docent i botanik redan vid 20 års ålder. 1834 blev han professor i praktisk ekonomi i Uppsala, från 1851 i botanik och praktisk ekonomi. 1847 blev han invald i Svenska akademin och satt i den stol som varit Geijers. Han var rektor 1839 och 1853-54.
Elias Fries var Sveriges främste botanist (vad gäller svampar), näst Linné, och utgav talrika mykologiska skrifter, såsom Systema Mycologicum i tre band 1821-32. Alla sina vetenskapliga verk skrev han på latin men han gav också ut en del populärvetenskapligt som vände sig till den bildade allmänheten, bl.a. planschverket Sveriges ätliga och giftiga svampar, 1860-66. På så sätt fick han upp allmänhetens intresse för svampar, även tillvaratagandet och användningen av svamp. Även lavarna ägnade Fries ingående undersökningar.
 
Elias Fries dog i Uppsala 1878 och ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.