search
Sök
menu
Meny

Elin Wägners stig

Stadsparken, Jönköping

Efter Elin Wägner, 1882-1949, författare, jounalist.

Elin Wägner föddes i Lund. Som ung tillbringade hon sina somrar i Småland och hon använde sig gärna av människor och motiv från småländsk miljö i sina böcker. Elin utbildade sig till journalist och var medarbetare i veckotidningen Idun och Dagens Nyheter. I sina skrifter framhöll hon kvinnans förmåga att lösa manssamhällets problem. Hon var kvinnorörelsens stora författare och förespråkare i Sverige. Elin invaldes 1944 som andra kvinnliga ledamot i Svenska Akademien. Hon var även med om att bilda Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Rädda Barnen.

Elin Wägner bodde från 1930-talet i sin villa Lilla Björka i Bergs kyrkby, Kronobergs län. Hon dog 1949.