search
Sök
menu
Meny

Ellen Keys stig

Stadsparken, Jönköping

Ellen Key, 1849-1926, lärare, författare.

Ellen Key föddes i Gladhammars socken i Kalmar län 1849. Hon kom genom sin far tidigt i kontakt med tidens politiska frågor. I Stockholm arbetade hon som lärarinna men ägnade sig också åt föreläsningsverksamhet i arbetarföreningar och godtemplarloger. Då den extrema kvinnorörelsen hävdade könens likhet pekade Ellen istället på kvinnans egenart. I olika litterära arbeten redovisade hon sin uppfattning om att kärleken och moderskapet är det centrala i kvinnans liv. Ellen bildade sig snart ett namn som förkämpe för fred, humanitet och framför allt för större rättvisa åt kvinnor.
Ellen Key dog 1926 i sin villa Strand, invid Vättern.