search
Sök
menu
Meny

Engelbrektsgatan Huskvarna

Centrum, Huskvarna

Efter Engelbrekt Engelbrektsson, 1390-talet -1436, bergsman, rikshövitsman.

Engelbrekt Engelbrektsson föddes troligen på 1390-talet. Hans far var Engelbrekt Englikosson och han var av tysk släkt. Engelbrekt dog på en holme i Hjälmaren, där han blev mördad av Magnus Bengtsson Natt och Dag 1436.

Engelbrekt ledde det s.k. Engelbrektsupproret, som bröt ut 1434, mot unionskungen Erik av Pommern. Under upproret intogs bl.a. Rumlaborg i Huskvarna av en medhjälpare till Engelbrekt, Herman Berman. Upproret var föranlett bl.a. av växande skattetryck och hårt fogdevälde. För att leda upproret bör Engelbrekt ha haft betydande erfarenhet av krig, sannolikt genom deltagande i kungens krig utomlands. Hans storhet bestod i hur han (en man av lågadeln) kunde samla hela nationens krafter kring sig och leda kampen mot främmande förtryck. Vid Arbogamötet 1435 (förut ansett som Sveriges första riksdag) utsåg man honom till rikshövitsman och rådsherre. Efter en uppgörelse med kungen avslutades upproret, men då kungen svek sina löften inleddes ett nytt uppror 1436. Samma år mördades Engelbrekt.

Han blev betraktad som martyr och symbol för svensk frihet och självständighet Engelbrekts liv och dramatiska död skildras i den s.k. Engelbrektskrönikan, som är en del av Karlskrönikan, skriven i mitten av 1400-talet. Engelbrekt uppges ha fått sin grav i S:t Nicolai kyrka i Örebro, för övrigt den kyrka där Jean Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare 1810.