search
Sök
menu
Meny

Fersensgatan

Rosenlund, Jönköping

Troligen efter Axel von Fersen, d.y., 1755-1810, greve, militär.  

Hans Axel von Fersen d.y. föddes i Stockholm och dog 1810 där.
Han studerade vid militärskola i Tyskland och företog därefter studieresor till flera länder på kontinenten samt England där han mottogs vid de furstliga hoven. Faderns, Axel von Fersen d.ä., anseende och hans eget vinnande sätt gjorde honom till en gärna ansedd gäst.

1775 blev han kapten i svenska armén, men gick i fransk tjänst några år därefter och blev överste vid regementet Royal Suédois. Fersen tillhörde kretsen kring drottning Marie Antoinette, men deras förtroliga umgänge resulterade i skvaller. Fersen lämnade därför Paris och deltog 1780-82 i nordamerikanska frihetskriget. 1783 återkom han till Frankrike. Nu uppstod det kärleksförhållande till Marie Antoinette som gjort Axel von Fersen så ryktbar. Han kallades hem 1788 för att deltaga i Gustav III:s ryska krig, men sändes tillbaka till Frankrike vid franska revolutionens början 1789 för att bli kungens personlige rapportör. Han blev franska kungafamiljens trognaste stöd. 1791 arrangerade Fersen kungafamiljens flyktförsök. När familjen anhölls i Varennes hade Fersen satt sig i säkerhet över gränsen till Belgien. 1801 utsågs Fersen till riksmarskalk. Han tog inte del i avsättandet av Gustav IV Adolf 1809. När den utsedde tronföljaren Karl August plötsligt dog 1810 riktades beskyllningar om förgiftning mot Fersen. Då han, trots varningar, deltog i liktåget i Stockholm, ramponerades hans vagn och när Fersen steg ur för att rädda sig undan folkmassan blev han anfallen och fördes bort under hugg och slag. Han trampades ihjäl på gården till rådhuset i Stockholm. Fersen blev en tragisk gestalt genom sin död. Den gav honom ytterligare ryktbarhet.

Han fritogs av Svea hovrätt för all skuld till Karl Augusts död.