search
Sök
menu
Meny

Gunnar Zilos väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Gunnar Zilo, 1885-1958, konstnär.  

Gunnar Zilo föddes i Järstorp, där hans förfäder var självägande bönder i flera generationer. Zilo var en känd målare och tecknare. Han började måla redan vid 12-13 års ålder. Hans första verk var en kopia av ett porträtt av Martin Luther.

Sin första egentliga utbildning fick han 1903 av dåvarande teckningsläraren, John Mellander vid Tekniska skolan i Jönköping, där han bl.a. var skolkamrat med Wilhelm Enander. Man kunde ofta se John och Gunnar med var sitt staffli ute vid Torpa. 1910 gick Gunnar på Valands målarskola i Göteborg. Därefter fick han utbildning vid Bessy Höjers Målarskola i Köpenhamn och mellan 1921 och 1922 studerade han muséerna i Paris och tecknade croquis på Grande Chaumière innan han återvände till Köpenhamn där han stannade till 1929. Sistnämnda år återvände han till Jönköping där han bosatte sig.

Gunnar Zilo hade sin första konstutställning i Jönköping på Stora hotellet 1919 tillsammans med Joel Mila. Under köpenhamnsvistelsen deltog han så gott som varje år från 1924 i utställningarna på Charlottenburg och framträdde även på De fries udstilling och flera andra konstsalonger. Sin egentliga Sverigedebut gjorde han tillsammans med Gideon Börje på Svensk-franska konstgalleriet i Stockholm 1924.

Gunnar gifte sig först med en dotter till målarprofessorn Julius Paulsen och senare med den danska som skulle bli hans trofasta livsledsagarinna, Mia Zilo f. Albrektsen.

I Jönköping anordnade Mäster Gudmunds gille en stor Ziloutställning 1935. Zilo finns representerad på Nationalmuseum med Tältstaden och i ett flertal svenska och danska privatsamlingar. Enligt en konstnärskollega, Classe Campbell, hade Gunnar den sällsynta förmågan att kunna se sakligt objektivt på sina kollegors arbete. Han hade den sällsynta förmågan att beundra och att hänföras! Han tog kollegornas arbete lika allvarligt som sitt eget. Han levde i måleri, han målade jämt, han talade, andades måleri men var alltid lyhörd för människan som sådan. Gunnar Zilos självporträtt från 1926 är målat i den anda av monumental realism som Zilos hela konstnärliga alstring präglas av och som alltsedan hans ungdomsår var ett sant uttryck för hans personlighet och syn på konsten. Zilos sista stora konstverk hette Universum.

Målningar av Zilo finns i bl.a Järstorps och Ljungarums kyrkor. I Järstorps kyrka finns Uppståndelsen målad 1958 och i Ljungarums kyrka finns Jesu nedtagande från korset från 1935.