search
Sök
menu
Meny

Halle Persgatan

Väster, Jönköping

Efter Halle Pers gärde, namn på åkrar.

Marken norr och söder om nuvarande Slottskapellet och ungefär fram till Kapellgatan var åkerjord innan stadsbebyggelsen nådde dit. På Dukers stadskarta från år 1701 kallas området Wästre Hälle Pers gärde. Namnet Halle Per anses betyda Helige Peder efter aposteln Petrus. Kanske kommer Halle från tyskans Heilige, vilket i folkmun blivit Halle. Ett Helige Peders kapell skall ha funnits i äldre tid, möjligen på platsen för nuvarande Slottskapellet. Sannolikt är det då namnet på kapellet som var ursprunget till namnet på åkrarna.

Gatunamnet tillkom 1949 efter beslut i stadsfullmäktige. Den tidigare Länkgatan förlängdes och ändrade namn till Halle Persgatan. För namnsättningen hänvisade man till just Halle Pers gärde. Gatan har sedan fått ändrad sträckning men behållit namnet. Infartsgatan från Västra Storgatan till Slottskyrkogården heter S:t Pedersgatan, se denna.