search
Sök
menu
Meny

Hallmansvägen

Bymarken, Jönköping

Sannolikt efter Per Olof Hallman, 1869-1941, arkitekt, stadsplanerare.
 
Per Hallman föddes i Ödeshög.
Hallman var arkitekt, stadsplanerare i Stockholms stad och tillika docent i stadsanläggningskonst vid tekniska högskolan 1897-1934. Han utarbetade en mängd stadsplaner för såväl städer som mindre samhällen och prisbelönades i flera stadsplanetävlingar bl.a. för Göteborg och Barcelona.  I Jönköping anlitade man Per Hallman för att vidga den stadsplanelagda ytan för att på så vis hindra uppkomsten av oplanerad förortsbebyggelse i stadens utkanter. Hans arbete i Jönköping, där det gällde att stadsplanelägga ända ut till gamla stadsgränsen och stora delar av det år 1910 inkorporerade Ljungarum, var färdigt 1910 men fastställdes som stadsplan 1913. Hallman fick en del kritik för att kvarteren ritats för små och gatorna för breda.
 
Hallman utförde stadsplanearbeten i inte mindre än 76 svenska städer och samhällen under 1900-talets första decennier. Han var en av sin tids främsta svenska stadsbyggare. Han har kallats för "trädgårdsstadens introduktör i Sverige". Där det inte var hyreshuskvarter och redan påbörjade kvarter, då han tillämpade den modifierade renässansens rätlinjiga stil, undvek han räta linjer och regelbundna former i sitt arbete. Han ville efterhärma den medeltida staden som följde naturens vindlingar. Han var inspirerad av Camillo Sittes riktlinjer för ett konstnärligt stadsbyggande.
 
Per Hallman dog i Stockholm 1941.