search
Sök
menu
Meny

Idas park

Söder, Jönköping

Kartbild på Idas park

Kartbild på Idas park

Efter Ida Ljungqvist, 1843 -1881, hustru till bruksägaren Ottonin Ljungqvist.

Genom gåvobrev 20/5 1882 donerade bruksägaren O. Ljungqvist på Munksjö bruk samt hans hustru Klara Ljungqvist till Jönköpings stad 50 000 kronor och en tomt. Villkor för donationen var att den skulle användas till grundande och underhåll av en praktisk hushållskola för "medellösa men för berömvärd och dygdig vandel kända flickor anställda vid Jönköpings fabriker" (synnerhet Munksjö pappersbruk). Skolbyggnaden skulle ha namnet Idas skola. Donationen syftade till att "hugfästa minnet af aflidna fru Ida Ljungqvist , född Tenger och de husliga dygder, som i så rikt mått prydde henne" som det står i donationsbrevet. Ida Ljungqvist var Ottonin Ljungqvists första hustru, som hastigt avlidit i en svår lunginflamation när hon väntade sitt elfte barn. Stadsfullmäktige förklarade sig 6/12 1882 vilja med tacksamhet mottaga gåvan.

Idas skolas verksamhet blev påbörjad hösten 1903 i hyrd lokal en trappa upp åt norr i "Viktoria", Fabriksgatan5 A . Här pågick undervisning fram till våren1908.
13/9 1906 godkände stadsfullmäktige ritningar och kostnadsförslag till nybyggnad för skola. Byggnadsarbetet pågick 1906-08. Kostnaden var 53 000 kronor. Ritningarna var gjorda av stadsarkitekt August Atterström. Byggmästare var Adolf Lindström. Högtidlig invigning ägde rum 28/8 1908.

Omkring skolan anlades en park året efter skolans invigning. Den var klar 1934 och har senare omlagts men är en typisk stadsplantering och aktivitetspark från sin tid.