search
Sök
menu
Meny

Johan Printz väg Jönköping

Bymarken, Jönköping

Efter Johan Printz, 1592-1663, militär, ämbetsman, guvernör i Nya Sverige.

Johan Printz  föddes i Bottnaryds prästgård. Föräldrar var kyrkoherde Bero Johannis (Björn Hansson) och Gunilla Printz.
Efter skolstudier i Jönköping, Skara och Linköping bedrev han från 1618 teologiska studier i Tyskland. Han var en djärv och tapper krigare och tjänstgjorde till en början som löjtnant under 30-åriga kriget innan han steg i graderna och blev överstelöjtnant. I juli 1642 upphöjdes han i adligt stånd. I februari året efter blev Johan Printz  guvernör för kolonin Nya Sverige i Nordamerika ( delar av nuvarande Pennsylvania, Delaware och New Jersey ). Efter hemkomsten till Sverige 1653 blev han överste och 1657 utnämndes han till kommendant i Jönköping. Han blev 1658 landshövding i Jönköpings län, en befattning han hade fram till sin död.
Under sin levnad gifte han sig två gånger. Den första frun hette Elisabet von Boch och de gifte sig 1622. År 1642 gifte han sig för andra gången med Maria von Linnestau. Han lät uppföra herrgården Gunillaberg i Bottnaryd. Johan Printz dog i Jönköping 1663 efter ett fall från sin häst. Familjegraven finns i Bottnaryds kyrka.

I Rådhusparken i Jönköping finns sedan 1965 en skulptur i brons av Johan Printz. Skulpturen är utförd av Axel Wallenberg. Johan Printz finns på ett svenskt frimärke från 1938.