search
Sök
menu
Meny

John Erikssonsgatan

Torpa/Gräshagen, Jönköping

Efter John Ericsson, 1803-1889, uppfinnare.
 
Johan (John) Ericsson föddes i Långbanshyttan, Färnebo socken i Värmland. Hans far var gruvfogde. John fick en torftig skolgång men kom så småningom tillsammans med såväl fadern som sin bror Nils till greve Baltzar von Platens elevskola för Göta Kanalbygget. Där tjänstgjorde han som kartritare, nivellör och lantmäteritekniker.  Han lämnade kanalbygget och blev 1821 fänrik vid Jämtlands fältjägarkår. Han utarbetade bl.a. ännu bevarade kartor över socknar i Jämtland. Under åren i Jämtland sysslade han dessutom med uppfinningar av både krigisk och fredlig natur, som t.ex. gevär med tändhatt och träkolseldad varmluftsmaskin.

1826 flyttade han över till England för att bättre kunna tillgodogöra sina uppfinningar. Där konstruerade han ett ångdrivet lokomotiv som deltog i den berömda tävlingen mellan ångdrivna lokomotiv. Kraftmätningen stod mellan Ericssons "The novelty" (nyheten) och G. Stephensons "The rocket" (raketen). "The novelty" fick stor uppmärksamhet, men tyvärr sprängdes ett rör och den fick tas ur tävlingen. Han arbetade vidare med projekt med varmluftsmotor, förbättring av fartygspropeller m.m.
Han konstruerade propellern till det första propellerdrivan fartyget som gick över Atlanten 1839. Samma år reste Ericsson själv till USA och återkom inte till Europa.
 
Han blev hjälte i USA dit han emigrerat och fick medaljer för sina propellrar, ångmaskiner och kanoner. Bl.a. tillverkade han det ryktbara pansarklädda krigsfartyget "Monitor" åt nordstaterna vid inbördeskriget år 1861-1865. Hans namn blev därefter världskänt.

John Ericsson dog i New York 1889. Hans stoft fraktades på ett amerikanskt krigsfartyg till Sverige där det mottogs i Stockholm. Ett ståtligt gravmonument restes i Filipstad år 1895.