search
Sök
menu
Meny

Kaptensbogatan

Vätterslund, Jönköping

Efter Kaptensbo gård på Bymarken.

Namnet Kaptensbo efter en ägare i slutet av 1800-talet, kaptenen Bergman.

Med Bymarken menades i äldre tid den till staden hörande jord, nordväst om staden, där stadens borgare hade sin betesmark. Den ägdes av staden och uppläts som gemensam mark för bete.

Boskapsskötsel som näring för borgarna minskade under 1700-talet och röster höjdes för att betesmarken skulle delas upp på respektive tomtägare inne i staden och övriga intressenter. Uppdelning tilläts genom ett kungligt beslut år 1808 och delningen slutfördes 1818 då ett stort antal lotter (områden) lades ut. Intill dess var Bymarken nära nog obebyggd. Genom uppköp av lotter kunde samlade innehav skapas, ett sådant var Kaptensbo gård. Den bildades och bebyggdes genom hovrättssekreteraren Fredrik Witthoff och kallades först Bymarkens gård. En senare ägare var kaptenen Bernt Johan Bergman, som sålde gården 1885, och det är efter honom den ska ha fått sitt namn.  

De flesta byggnaderna på gården finns kvar och är förhållandevis oförändrade. De ligger på två stora tomter vid Kaptensbogatan.