search
Sök
menu
Meny

Kjellbergsgatan

Rosenlund, Jönköping

Efter Anna Maria Kjellberg, 1875-1917.

Till minne av sin hustru Anna Maria Kjellberg, född Almqvist, donerade år 1917 bankdirektör Jonas C:son Kjellberg (1858-1942), Stockholm, 500 000 kronor. Ändamålet med donationen var att i hustruns födelsestad Jönköping anordna och upprätthålla ett hem för "av kronisk eller obotlig sjukdom lidande personer". Stadsfullmäktige upplät en tomt vid Huskvarnavägen på Rosenlundsområdet där en byggnad uppfördes. Hemmet, nu kallat Lindgården, invigdes 1923.

Lindgården ägs och drivs numera av Stiftelsen Torpahemmet — Anna Kjellbergs minne. Kjellbergsgatan utgår från Huskvarnavägen mitt emot Lindgården.