search
Sök
menu
Meny

Lagermansgatan

Väster, Jönköping

Efter Alexander Lagerman, 1836-1904, ingenjör, uppfinnare.

Alexander Lagerman föddes i Östra Eneby församling i Norrköping. Föräldrar var skräddarmästare Gustaf Fredrik Lagerman och Johanna Charlotta Uhrfeldt. 1870 gifte han sig med Hildegard Emilie Söderman.
 
Alexander var ingenjör och uppfinnare. Han fick sin utbildning vid Norrköpings tekniska elementarskola. Redan under skoltiden, vid 17 års ålder, konstruerade han ritningar till en stilsättningsmaskin. Alexander fick sin första anställning som ritare vid Motala Mekaniska Verkstad. Han konstruerade då en tändsticksmaskin, som automatiskt skar stickorna, svavlade, satsade, torkade och packade dem i askar. Det bidrog till att han 1864 erhöll Wallmarkska priset av Vetenskapsakademin och att han 1870 anställdes vid Jönköpings tändsticksfabriker. Hans mest geniala uppfinning var den s.k. komplettmaskinen 1892 som kunde åstadkomma 40 000 färdiga askar varje dag. Maskinen ersatte nästan 40 arbetare. Han konstruerade också flera typografiska maskiner, bl.a. en arkiläggningsapparat för snällpressar. För den uttogs patent i alla länder.  
 
Lagerman var verksam vid Jönköpings tändsticksfabrik till sin död. Han testamenterade belopp till understöd av svenska uppfinnare, den Lagermanska donationsfonden. Den är avsedd som stöd för uppfinningar inom mekanikens område.
En byst av Alexander Lagerman finns uppställd i Jönköping framför tändsticksfabrikens gamla huvudkontor på Västra Storgatan 18.

Dåvarande Kvarngatan namnändrades 1949 till Lagermansgatan. Som privatbostad lät Alexander Lagerman år 1875 uppföra en villa, Kapellgatan 6 D. Möjligen utförde han själv ritningarna. Byggnaden,som finns kvar, utgjorde Sofia församlings prästgård 1928-1971 och används nu som församlingsgård.