search
Sök
menu
Meny

Linnégatan Jönköping

Rosenlund, Jönköping

Efter Carl von Linné, 1707-1778, naturforskare.

Carl von Linné föddes på kaplanbostället Råshult i Stenbrohults socken i Småland. Före adlandet 1757 hette han Linnaeus.  Föräldrar var, dåvarande komministern och sedermera kyrkoherden i Stenbrohult, Nils Linnaeus och Christina Brodersonia. Linné var gift med Sara Lisa Moraea, dotter till stadsläkaren Moraeus i Falun.
 
Carl sändes till Växjö skola vid 9 års ålder. Under gymnasietiden (från år 1723) undervisades han enskilt i medicin och botanik samt i den moderna botaniska systematiken. Han började studera medicin först i Lund 1727 och året därefter i Uppsala. Undervisningen var dålig på de båda universiteten och han började då ta privatlektioner och ägnade sig åt egen forskning under stora ekonomiska uppoffringar. Linnés författarskap hade redan då börjat. Hans strävan att reformera botaniken blev på 1730-talet bekant utanför Sverige. Han promoverades till medicine doktor i Harderwijk (Holland) 1735, samma år som hans mest ryktbara arbete Systema Naturae utkom. Verket beskrev växternas sexualsystem samt djur- och mineralsystem.
 
1742 tillträdde han professuren i medicin och naturalhistoria i Uppsala. Samma år började han återupprätta den förfallna akademiträdgården i Uppsala. Hans föreläsningar i bl.a. botanik blev berömda och det blev på modet att bevista dem. 1743 grundlade han ett museum academicum och år 1744 blev han sekreterare i Vetenskapsakademin. Linné företog många resor både inom och utom landet. Berömda är hans beskrivningar av de landskapsresor han gjorde på uppdrag av rikets ständer (riksdagen). Dessa är de mest lästa av hans skrifter. Flora Suecica och Fauna Suecica blev för lång tid oumbärliga handböcker. 1762 blev han adlad från Linnaeus till von Linné.