search
Sök
menu
Meny

Lundströms plats

Väster, Jönköping

Efter Johan Edvard Lundström, 1815-1888, uppfinnare, industriman.  

Johan Edvard Lundström föddes i Jönköping. Han studerade vid Växjö gymnasium och 1835-40 vid Uppsala universitet, men återkom utan examen till Jönköping.

1843 startade han ett eget tryckeri tillsammans med bankkamrer Johan Sandwall. Året efter utgav han Jönköpingsbladet som var en radikalt färgad tidning.

1845 startade Johan Edvard tillsammans med sin bror Carl Frans Jönköpings tändsticksfabrik i blygsamt format. Den låg där nuvarande hotell Scandic Portalen ligger. Där tillverkades först fosfortändstickor. 1853 övergick man till tillverkning av s.k. säkerhetständstickor. De var säkrare vid användning och kunde tillverkas utan risk för fosforförgiftning. Vid världsutställningen i Paris 1855 fick Lundström pris för sin epokgörande framställning av fosforfria säkerhetständstickor att tändas mot ett plån. 1857 tillverkades 19 miljoner förpackningar varav 2/3 exporterades. Några år senare lämnade han tändstickstillverkningen och började intressera sig för papperstillverkning. 1862 stod Munksjö pappersbruk färdigt. Där tillverkades huvudsakligen omslagspapper och papp för byggnadsändamål enligt av Lundström utexperimenterade nya metoder. 1869 lämnade han också Munksjö och Jönköping.
 
Lundströms plats bildades som en följd av att Västra Storgatan fick annan sträckning över förborgen till Jönköpings slott i början på 1800-talet. Ett kilformat område uppkom. Längs platsens södra sida mot kvarteret Harven har den ursprungliga gatan funnits. Den är ett av de få spåren av Jönköpings medeltida stadsplan. Gatan har också kallats Planteringsgatan, Hospitalsgatan och Stora gata.

Namnet ändrades 1983 från Lundströms park till Lundströms plats. Tidigare ska parken kallats Snedparken. På platsen finns sedan 1906 en byst över Lundström.