search
Sök
menu
Meny

Onkel Adamsstigen

Bymarken, Jönköping

Efter Onkel Adam, pseudonym för Carl Anton Wetterbergh, 1804-1889, läkare, författare, publicist.  

Carl Anton Wetterbergh föddes i Jönköping. Hans far var hovrättsråd. Carl Anton var född utom äktenskapet. Han tog studenten 1822. Han studerade medicin och blev med.kand. 1831 och med.lic. 1834 vid Lunds universitet. Han var bl.a. läkare under koleraepidemin i Jönköping 1834, regementsläkare i Jämtland samt läkare vid fängelser och arbetsinrättningar runt om i Sverige. 1837 gifte han sig med Hedvig Fredrika Brynolf.
 
Carl Anton började skriva för att skingra sorgen efter flera dödsfall i familjen då både hans dotter, far och svärfar hade dött. Som läkare kom han i kontakt med sociala missförhållanden och det präglade hans författarskap. Han var bäst i det lilla formatet och hade en medkänsla för de små. Han var en av 1800-talets kämpar för "rättvisa och bröd" och en folkstödd liberal vägröjare. Med kritisk blick granskade han samhällsförhållandena och hur de kunde påverka en människas utveckling. Han gycklade vårt världssamvete och grubblade mycket över att han kunde vara någon annan. 1842 utgavs hans första samling Genremålningar där han belyser samhällets grymhet för de sämre lottade. Carl Anton Wetterbergh medverkade i Aftonbladet, tillsammans med bl.a. Wendela Hebbe, se Wendela Hebbes väg.
 
Carl Anton var en arbetsmyra och barnens vän. 1862-71 gav han ut barntidningen Linnea. 1869 erhöll han priset för litterära förtjänster av Svenska Akademin. Hans arbeten är översatta till flera språk. Carl Anton Wetterbergh ligger begravd på Linköpings kyrkogård.

Dåvarande Västerlundsgatan namnändrades 1949 till Onkel Adamsstigen p.g.a. risken för förväxling med Vätterslundsgatan.