search
Sök
menu
Meny

Otto Lindblads väg

Vätterslund, Jönköping

Efter Otto Lindblad, 1809-1864, tonsättare.
 
Otto Lindblad föddes och växte upp i ett fattigt prästhem i  Karlstorp, nära Vetlanda i Småland. Otto Lindblad har kallats "den svenska studentsångens fader" och han var förutom tonsättare, violinist, kompositör och dirigent.
 
Efter trivialskola i Växjö studerade han vid Lunds universitet och år 1844 tog han magisterexamen. 1838 blev han ledare för Lunds studentsångförening. Han skrev musiken till ofta sjungna körsånger och framförallt till manskörer. Han ingick i Lundakvartetten. Otto Lindblad har tonsatt Kungssången och Längtan till landet (Vintern rasat ut). 

Otto var under en stor del av livet fattig, sjuk och skuldsatt och tjänade sitt uppehälle genom olika anställningar. År 1847 fick han en tjänst som klockare i Norra Mellby i Kristianstad län. Där bildade han en av de första kyrkokörerna. 1855 gifte han sig med den 25 år yngre pianolärarinnan Emma Andersson, som var dotter till en av hans gamla fordringsägare. Otto blev ledamot av Musikaliska akademien år 1857. 1862 drabbades han av en lungsjukdom. Under den tid han hade kvar att leva skrev han sina memoarer. Han kom bara till 1845. Otto Lindblad dog 1864.
 
I Lund restes 1908 en byst över honom i Lundagård och en gata i Professorstaden har uppkallats efter honom.