search
Sök
menu
Meny

Per Henrik Lings väg

Bymarken, Jönköping

Efter Pehr Henrik Ling, 1776-1839, gymnastikpedagog och skald.
 
Ling föddes i Södra Ljunga, Kronobergs län. Föräldrar var kyrkoherde Lars Peter Ling och Hedvig Maria Molin. Föräldrarna dog när han var cirka 3 respektive 10 år. Han var skapare av en egen gymnastik, Ling-gymnastiken, med vetenskapliga ambitioner och som hade en väldig expansionskraft. 
 
Ling gick i skola i Växjö, tog studentexamen i Lund 1793. Därefter bedrev han studier i Lund, Stockholm och Uppsala omväxlande med arbete som privatlärare och ämbetsman. Från 1799 studerade han språk och litteratur i Köpenhamn. Där deltog han också ivrigt i övningar i fäktning och gymnastik och gav ut sitt första skådespel. 1804-1813 var han fäktmästare vid Lunds universitet. Samtidigt utvecklade han sitt gymnastiska system och gav ut litterära verk i nordisk anda.

1813 kom Ling till Stockholm för att på kungligt uppdrag inrätta en undervisningsanstalt i gymnastik. Det blev Gymnastiska Centralinstitutet, GCI, nu Gymnastik-  och Idrottshögskolan. Under denna tid var han även lärare på officersutbildningen på Karlberg.
Ling fortsatte sin litterära verksamhet, vilken resulterade i ett stort antal skådespel, som ofta handlade om svensk forntid och medeltid, samt flera stora diktverk. De bedömdes dock redan av hans samtida som mindre lyckade, trots det blev han 1835 invald i Svenska akademien.
 
Hans syfte var att kombinera fysisk beredskap genom gymnastik och mental beredskap genom diktning och att främja den nordiska renässansen genom diktning och gymnastik. Han bidrog även till sjukgymnastikens utveckling och propagerade för allmän gymnastikundervisning.  
 
Ling var gift och hade en son, Hjalmar, som verkade vid GCI. Ling dog i Stockholm och begravdes på sitt lantställe i Annelund, Brunnsviken, Solna. En bautasten restes över honom.