search
Sök
menu
Meny

Per Rösiös väg/park

Kättilstorp/Hagaberg, Jönköping

Efter Per Rösiö, 1861-1935, lantbrukslärare.

Per Jönsson Rösiö föddes i Jämshögs socken, Blekinge län. Föräldrar var lantbrukaren Jöns Bengtsson och Sissa Persdotter. Rösiö var en "jordbrukets apostel" och folkbildningsman.
 
Sin utbildning fick han förutom i folkskola och högre folkskola, vid Frödings handelsinstitut i Norrköping 1878 och 1882 vid Trelleborgs privata lantbruksskola. År 1884 blev han inspektor och sedermera förvaltare till Adlersparrarnas Gustavsvik i Värmland. Under sin tid där reste han till Malmö för att gifta sig med sin ungdomskärlek Elin Matsson. Då Adlersparres gods var svårt skuldsatt blev Per tvungen att lämna sin post som förvaltare.
 
1888-92 bedrev han lantbruksundervisning i hembygden i Västra Rösjö i Blekinge. Redan fyra år därefter blev han tvungen att gå från gård och grund och tog då familjen till Stockholm där han livnärde sig på att skriva artiklar om jordbruk i fackpressen. Han var initiativtagare till att flera tidningar införde en särskild jordbruksavdelning. I skrifterna kommer hans livsfilosofi fram och hans syn på jordbruksarbetet som ett medel för personlighetens utveckling.

1893 hyrde han Ramsjöholm i Svarttorps socken, nordost om Huskvarna  och grundade Nordiska Landtbruksskolan. Fem år senare flyttades denna skola till Hagaberg och den blev under Rösiös livstid landets största med flera hundra elever årligen. Utbildningen var inriktad på mindre jordbruk. Allmänbildande ämnen fanns med på schemat i långt högre grad än vad som var vanligt i andra lantbruksskolor. Han bedrev också korrespondensundervisning, höll kortare kurser och gjorde vidsträckta föredragsturnéer. Han lär ha varit en medryckande talare.
 
Av hans böcker blev Landtmannens bok, i 10 band, den mest sålda. Det mest kända av hans verk är emellertid Revolt som utkom i tre band 1904-1906.
 
1929, när Rösiö var 68 år gammal, upphörde verksamheten på Hagaberg. Året därpå dog hans hustru Elin och 1931 gick Hagaberg under klubban. Rösiö flyttade in i två rum som hyresgäst hos kyrkvaktmästaren i Ljungarum. När han dog 1935 efterlämnade han en oavslutad självbiografi.
Grosshandlare A F Hallberg, postorderkungen i Hovslätt, hade tagit över Hagaberg. I januari 1972 tillträdde Byggnads AB L E Lundberg som nya ägare. Samma år revs Hagaberg och marken delades upp i tomter för villa- och radhusbebyggelse.
 
En minnesstod i granit finns på en björkkulle vid Per Rösiös väg.