search
Sök
menu
Meny

Scheelegatan

Söder, Jönköping

Troligen efter Carl Vilhelm Scheele, 1742-1786, apotekare, kemist.

Scheele var född i Stralsund i det då Svenska Pommern. Efter anställningar på olika apotek blev han 1775 föreståndare för apoteket i Köping, vilket han också tog över. 1777 avlade han apotekarexamen i Stockholm. Under sin tid på apoteket Uplands Wapen i Uppsala kom Scheele i kontakt med kemiprofessorn Torbern Bergman. Genom Bergman fick Scheele vidare kontakter med den vetenskapliga världen och samarbetade med Bergman fram till dennes död. Scheele blev redan 1775 invald i Vetenskapsakademien.

Scheele kunde av sina med enkla medel gjorda kemiska undersökningar dra betydande slutsatser. Han upptäckte flera nya ämnen, som senare visat sig vara grundämnen, däribland de som kom att kallas syre, klor och mangan. Han visade också att metaller kan bilda olika typer av oxider och han framställde en rad olika syror av biologiskt ursprung.
Ämnet syre upptäckte Scheele 1772-1773 men upptäckten publicerades  först 1777 i Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Det var det enda separat utgivna arbetet av Scheele, i övrigt publicerades hans uppsatser i Vetenskapsakademiens handlingar.

Scheele avled i Köping och är begravd på Köpings kyrkogård. En staty av Scheele finns i Humlegården i Stockholm.

Scheelegatan är en parallellgata till Berzeliigatan. Båda gatorna finns med namn på Adells stadsplan från 1912.