search
Sök
menu
Meny

Stagneliigatan

Bäckalyckan, Jönköping

Efter Erik Johan Stagnelius, 1793-1823, författare.

Stagnelius föddes 1793 i Gärdslösa prästgård på Öland och dog 1823 i Stockholm. Hans far var kyrkoherde i Gärdslösa, senare biskop i Kalmar. Redan i unga år uppvisade Erik Johan ett ovanligt minne, snabb uppfattning och livlig inbillningskraft (fantasi). Stagnelius blev student i Lund 1811. Han avlade kansliexamen i Uppsala 1814. Han erhöll därefter tjänst på ecklesiastikexpeditionen, där han tjänstgjorde till 1821.
 
Stagnelius var sedan unga år sjuklig med magont och troligen hjärtfel. Han vistades ofta i föräldrahemmet i Kalmar. Versen var hans naturliga uttrycksmedel och hans produktivitet var enastående. Hans diktning avspeglar tankar om kärlekens gåta, religion och världsåskådning. Under sin livstid utgav Stagnelius Wladimir den store, 1817, Liljor i Saron, 1821 och Bacchanterna, 1822, alla anonymt. Efter hans död utgavs Samlade skrifter.

Stagnelius ligger begravd på Maria Magdalena kyrkogård i Stockholm.

I stadsdelen Bäckalyckan har flertalet gator uppenbarligen namnsatts efter kategorien Berömda svenskar, förutom Stagnelius t.ex. Selma Lagerlöf och Polhem.