search
Sök
menu
Meny

Stenbergsgatan

Bäckalyckan, Jönköping

Efter Ulrika Stenberg, 1792-1858, textilkonstnär, väveriföretagare.
  
Ulrika (Ulla) Stenberg föddes och dog i Jönköping. Föräldrar var slottspastorn, sedermera prosten och kyrkoherden i Järstorp och Bankeryd, Nils Johan Colliander och Anna Christina Ribbing. Ulla var textilkonstnärinna och väveriföretagare.
 
Hon lärde sig tidigt att väva dräll och linnedamast. Vid faderns död 1816 bosatte hon sig med modern i Bankeryd och ägnade sig helt åt vävning. 1819 erhöll hon en belöning av hushållningssällskapet. Hon ingick 1822 äktenskap med knapp- och snörmakaren, rådmannen Gottfried Stenberg i Jönköping och i hans affär fick hon avsättning för sina produkter. Efter ett tag såldes även sjalar, tyger och mattor. Först bedrevs vävningen mera hemslöjdsmässigt och i mindre omfång men på 1840-talet inköptes en s.k. jacquardapparat ,dock inte maskinell, och väveriverksamheten utvidgades.
Hon ritade mönster tillsammans med dottern Elfrida och använde sig av förstklassigt engelskt garn. Kungafamiljen hörde till kunderna och produkterna kom 1851 på världsutställningen i London och belönades med bronsmedalj.
När Ulla Stenberg, kvinnlig företagare och textilkonstnär med dagens språkbruk, gick bort, fortsatte döttrarna verksamheten.

I stadsdelen Bäckalyckan har flertalet gator uppenbarligen namnsatts efter kategorien Berömda svenskar, förutom Ulrika Stenberg t.ex. Selma Lagerlöf och Polhem.