search
Sök
menu
Meny

S:t Larsgatan

Torpa, Jönköping

Efter S:t Lars (Laurentius), kristen martyr, helgon.

Laurentius härstammade från Spanien och blev enligt traditionen ärkediakon i Rom och brändes till döds på ett halster år 258 under kejsar Valerianus, varför halstret är hans symbol. Han delade ut kyrkans skatter bland de fattiga, på uppmaning av Påven Sixtus II, för att de inte skulle falla i kejsarens händer. När Laurentius därefter av kejsaren avkrävdes skatterna, samlade han halta och blinda, sjuka och tiggare- det sägs ha varit 1500 personer, och förde fram dem inför honom: "Se här är kyrkans skatter". Då bjöd kejsaren i vredesmod att man skulle piska Laurentius med käppar och lägga honom avklädd på ett halster. Man tände en eld under honom och plågade honom ovantill med grepar av järn. Då sade Laurentius leende till kejsaren: "Du arme man, nu är den ena sidan stekt. Vänd nu på steken! Tack Gud att jag har funnits värdig att ingå genom ditt rikes portar". När han hade sagt detta uppgav han andan. Inom konsten är han vanligen framställd i ynglingagestalt, som diakon med halster, evangeliebok och kors.

S:t Lars är skyddspatron för bl.a. de fattiga. Hans festdag är 10 augusti. Lunds domkyrka är helgad åt S:t Lars (Laurentius).