search
Sök
menu
Meny

S:t Pedersgatan

Väster, Jönköping

Efter Petrus, även Simon Petrus, Kefas, apostel.

Hette egentligen Simon och var fiskare från Kafarnaum. Av Jesus kallad Kefas/Petros dvs. Klippan. Petrus beskrivs tillsammans med Johannes och Jakob som ledarna bland Jesu lärjungar. Han ska som den förste haft uppenbarelser av den uppståndne Jesus och då mottagit sitt apostlauppdrag. I Bibelns nya testamente bär två brev Petrus namn.

Petrus ska ha blivit korsfäst i Rom ca 65 under Neros förföljelser. Den första Peterskyrkan anses ha byggts över hans grav. Påvarna räknar sig som hans efterträdare på Roms biskopsstol. Petrus avbildas i konsten som gråhårig och med grått skägg. Han bär nycklar (Sankte Per med himmelrikets nycklar) och ett upp och nervänt kors.
 
S:Pedersgatan går från Västra Storgatan till Slottskapellet. Namnet på gatan återspeglar en gammal uppfattning att det rörde sig om Sankt Peders kapell. Som stöd för tolkningen har anförts att markerna väster om staden under senare århundraden kallades för "Halle Pers gärde" dvs. Helige Peders gärde. Andra historiker hävdar att slottskapellet en gång varit Heliga Gertruds kapell, se Halle Persgatan.