search
Sök
menu
Meny

Swedenborgsgatan

Bymarken, Jönköping

Efter Emanuel Swedenborg, 1688-1772, naturvetenskapsman, filosof, teolog.

Emanuel Swedenborg föddes i Stockholm. Föräldrar var hovpredikanten, senare biskopen Jesper Swedberg och Sara Behm.
Sin utbildning fick han i Uppsala där han 1709 avslutade universitetsstudierna. Han inriktade sig därefter på naturvetenskap och teknik. 1710-1715 for han på bildningsresa till England, Holland, Frankrike och Tyskland och träffade ledande naturforskare. Efter hemkomsten gav han 1716-1718 ut Sveriges allra första vetenskapliga tidskrift, Daedalus Hyberboreus, där han beskrev sina epokgörande uppfinningar. Några av dessa uppfinningar som han åstadkom under sin utlandsvistelse var t.ex. en undervattensbåt, en ångmaskin, en kulspruta och ett flygplan. Endast flygplanskonstruktionen publicerades senare av Swedenborg.
 
Han blev filosofie doktor vid 22 års ålder. Han var hyperintelligent och hade kunskaper i teologi, kemi, anatomi, psykologi och geologi. Han behärskade latin, engelska, tyska, hebreiska, grekiska och franska.
 
Efter sin hemkomst forskade han i de vetenskaper han var intresserad av jämsides med sin tjänst som assessor i Bergskollegium där han samarbetade med Polhem. Swedenborg publicerade flera arbeten i nationalekonomi, politik, metallurgi, magnetism och naturfilosofi. Han blev år 1741 ledamot i Vetenskapsakademien.

Swedenborg lade fram en mekanisk-materialistisk världsuppfattning, främst i en skrift från 1734. Efterhand övergav han denna och uppfattning och gick igenom en religiös kris med bl.a. drömmar och syner. Från en av hans utlandsresor, 1743-1744, finns en dagbok bevarad som skildrar hans drömmar. Tack vare den känner vi idag till den kris Swedenborg gick igenom. Han började få religiösa uppenbarelser vilket gav upphov till flera böcker. Vissa drömmar och extatiska ljusförnimmelser uppfattade han som Guds bekräftelse på de vetenskapliga teorier som han publicerat i Oeconomia  från 1740-1741. Genom en gudomlig uppenbarelse i London 1745 fann Swedenborg sig vara kallad att uttolka Bibelns andliga innebörd. Han lämnade 1747 sin statstjänst och levde därefter tidvis i utlandet. Han ägnade sig i sitt författarskap åt den religiöse förkunnarens uppgift. Ett stort teologiskt arbete av honom, Arcana coeletia, i åtta delar, utkom under åren 1749-1756. I många följande skrifter och i Vera christiana religio från 1771 har samtal med änglar och andar stort utrymme.

Swedenborg dog i London 1772. Han begravdes i Svenska kyrkan i London. 1908 flyttades hans kvarlevor till Sverige. Nu ligger han i en sarkofag i Uppsala domkyrka bredvid Carl von Linné (som han är släkt med).