search
Sök
menu
Meny

Von Platensgatan

Bäckalyckan, Jönköping

Efter Baltzar von Platen, 1766-1829, greve, sjöofficer, Göta kanals skapare.

Baltzar Bogislaus von Platen föddes i Dornhof på Rugen och dog i Kristiania.
von Platen var ursprungligen sjöofficer, tjänstledig från 1797 och tog avsked år 1800. Han ägnade sig därefter åt jordbruk på sitt gods Frugården vid Vänersborg. 

Efter att1798 hablivit invald i styrelsen för Trollhätte kanal fördjupade han på olika sätt sina kunskaper om konsten att bygga kanaler. Det ledde till att hans betydelsefulla skrift "Afhandling om canaler genom Sverige" från år 1806. I den framfördes idén om att bygga vidare på en kanal från Vänern till Östersjön. von Platen anlitade den kände skotske ingenjören Thomas Telford som teknisk konsult och lyckades 1810 få statsmakternas stöd till bildandet av Göta kanalbolag. Bolaget skulle med enskilda medel och statsbidrag genomföra kanalbygget. von Platen valdes till bolagets ordförande och var kvar som sådan till sin död. von Platen ledde själv hela kanalbygget med nästan diktatorisk makt. Som en del i projektet anlades Motala verkstad 1822, främst för bygget av slussportar och von Platen föreslog den solfjäderformade stadsplanen för Motala. 1827 blev han chef för hela kanalväsendet i riket och tog samma år på sig den krävande uppgiften som riksståthållare i Norge.

Arbetsbördan blev troligen för stor för honom och han avled 1829 i Kristiania (Oslo). Han ligger begravd i familjegraven i Motala, invid Göta kanal.

I stadsdelen Bäckalyckan har flertalet gator uppenbarligen namnsatts efter kategorien Berömda svenskar,  förutom von Platen t.ex. Selma Lagerlöf och Polhem.