search
Sök
menu
Meny
Sök

Gestaltningsuppdrag Sanda grund- och gymnasiesärskola

Här finns information om Tania Goryushinas väggmålningar som är en lek med identitet och lockar till eget skapande. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade beslutade den 15 juni 2017 att Tetyana (Tania) Goryushina, konstnär från Stockholm, fick uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning till Sanda grund- och gymnasieskola. Kultur- och fritidsnämndes motivering lyder: "Tania har skapat ett fantasifullt och mångfacetterat verk där landskap, rörelse och form inkluderar alla årstider. Fabeldjuren är en fin blandning av människa och djur som en lek med identitet. De ger en möjlighet att finna sig själv i landskapet och leken samt locka till eget skapande. I målningarna finns ord, bilder och små berättelser. Fabeldjuren är aktiva glädjespridare som ger utrymme för nya upptäckter, drömmar och förväntningar. Elever och lärare kommer att upptäcka nya delar och dimensioner i målningarna och det finns hela tiden något nytt att upptäcka."

Färgstark fantasivärld

En räv spela badminton med en hund, en papegoja spelar schack, en skridskoåkande björn, en flamingo vattnar kryddträdgården, en kanin och mus springer ikapp... Tanias bildvärld är fantasifull, färgstark och engagerar!

  - Temat för konstverket är de fyra årstiderna och idrott. Jag började med att intervjua elever och personal för att få idéer och inspiration och därefter tolkade jag deras tankar till motiv. Min intention är att bilderna, små historier med olika djur som utför någon slags idrott, ska skapa positiva känslor och stimulera till samtal och nya upptäckter, säger Tania.

Taktila skyltar

Väggmålningarna kompletteras också med sex taktila dörrskyltar, vilka har arbetats fram tillsammans med Malin Tivenius och John Söderberg.

  - På skolan finns elever med olika funktionsnedsättningar, t.ex. nedsatt syn. Därför har vi gjort skyltarna taktila till rummen för sy- och träslöjd, vita, svarta rummet och scenrummet, berättar Tania.