search
Sök
menu
Meny
Sök

Gestaltningsuppdrag Torps skola, Bankeryd

Mats Bergsmeden i trappan med sin mosaikkonst bakom sig.

Här finns information om Mats Bergsmedens konstnärliga gestaltning i Torps skola.

Mats Bergsmeden har skapat ett mångfacetterat konstverk. Med en önskan om att alla, från förskoleklass till årskurs 6 ska inspireras, drömma, fantisera och upptäcka nya dimensioner.

Mats Bergsmeden, konstnär från Stockholm, fick uppdrag av kultur- och fritidsnämnden 17 september 2015 att utföra en konstnärlig gestaltning till Torps skola. Med motiveringen: "Ett väl genomtänkt och estetiskt förslag med en inspirerande bildvärld och en god helhetslösning. Förslaget är visuellt stimulerande och tankeväckande samtidigt som det ger utrymme för elevernas egna upptäckter, drömmar och förväntningar. Mats Bergsmeden tar barnens fantasi och egna bildvärld på allvar och låter eleverna upptäcka verket bit för bit".

Flera delar

Verket består av tre delar som tillsammans bildar en helhet av ljusinstallationer, målningar och mosaik. Mats Bergsmeden arbetar bland annat med foto, målningar och installationer i olika material. Han är representerad i många kommuner runt om i Sverige och ha ställt ut på stora konstscener såväl i Sverige som i Finland. På Torps skola dominerar stora bilder av mosaik.

Fokus är på byggnadens interiör med rotundan, trapphallen som centrum. Därifrån förgrenar sig helheten till de enskilda gemensamhetsytorna och de enskilda klassrummen, som något av ett solsystem, ett eget universum. I bilderna finns moment som följer med från bild till bild och invävt i det abstrakta bildmaterialet finns också ord, bilder och små berättelser. Jag vill att gestaltningen ska vara visuellt stimulerande och tankeväckande samtidigt som den ger utrymme för upptäckt, drömmar och förväntningar, säger Mats Bergsmeden, konstnär.