search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag förskola Rosenlund, Jönköping

Jönköpings kommun projekterar för en ny förskola på Rosenlund, den beräknas vara klar hösten 2018. Förskolans utomhusmiljö är aktuell för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Jönköpings kommun strävar efter att arbeta mot gestaltningar som tar ut svängarna, sticker ut och ifrågasätter vad ett gestaltningsuppdrag kan innebära.  Vår tro är att offentlig konst och gestaltningsuppdrag har en otrolig förutsättning att inspirera, skapa oväntade situationer, ifrågasätta normer och skapa nya förutsättningar för hur vi upplever världen och hur världen upplever Jönköping.

Konstnär utsedd för gestaltningsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 22 mars 2018 att uppdraget går till Dis/order (Karin Andersson och Johanna Bratel) med förslaget Design-lab Rosenlund.

Dis/order fick uppdraget med motiveringen: "Design-lab Rosenlund motsvarar och uppfyller upphandlingsunderlagets kriterier och kommer vara en stor del av barnens vardag och utveckling samt utgår från barnens perspektiv, möjlighet till lek, resonemang och tidiga relation till konst genom en pedagogisk process"

Länkar

Dis/order - till webbplatslänk till annan webbplats

Objekt

Jönköpings kommun projektetar för en ny förskola på Rosenlund i Jönköping. Byggnaden beräknas stå färdig hösten 2018.  Förskolan kommer bestå  av en huvudbyggnad med plats för två avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år, samt en pedagogisk utomhusmiljö.

Gestaltningsuppdraget gäller förskolans utomhusmiljö som kommer vara en stor del av barnens vardag och utveckling. Därför eftersträvar vi att den konstnärliga gestaltningen utgår från barnens perspektiv, möjlighet till lek, resonemang och tidiga relation till konst.

Skolgården och utomhusmiljön med lekplats är lokaliserad till baksidan av förskolan och består av en yta som är uppdelad i tre zoner. Tanken är att de tre zonerna ska utmana och inspirera barnen till att utforska närmiljön. Första zonen, som ligger närmast förskolan, har en lekplats. I zon två och tre blir omgivningarna till synes vildare och vildare.

Budget

Skissarvode: 15 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag).

Budget för uppdraget: 245 000 kr. Summan ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande, till exempel egen projekteringstid, materialkostnader, montering, resor, transporter, underleverantörer/assistenter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av budgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan: 2017-12-20
  • Sista dag för intresseanmälan: 2018-01-17 
  • Gestaltningsgruppen sammanträder: 2018-01-23
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2018-01-25 
  • Presentation av skissförslag: 2018-03-22
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2018-05-17

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Filip Zezovski Lind
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 95