search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag förskola Rosenlund, Jönköping

Skiss av förskolan Vikarien. Träfasad med färglada fönsterkarmar.

Jönköpings kommun projekterar för en ny förskola i Jönköping, den beräknas vara klar hösten 2019. Förskolans utomhusmiljö är aktuell för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Jönköpings kommun strävar efter att arbeta mot gestaltningar som tar ut svängarna, sticker ut och ifrågasätter vad ett gestaltningsuppdrag kan innebära.  Vår tro är att offentlig konst och gestaltningsuppdrag har en otrolig förutsättning att inspirera, skapa oväntade situationer, ifrågasätta normer och skapa nya förutsättningar för hur vi upplever världen och hur världen upplever Jönköping.

Konstnär utsedd för gestalningsuppdraget

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 april 2018 att uppdraget går till Karl Georg Staffan Björk med förslaget Universal expander.

Karl Georg Staffan Björk fick uppdraget med motiveringen:
”Universal expander motsvarar och uppfyller upphandlingsunderlagets kriterier. Gestaltningsuppdraget gäller förskolans utomhusmiljö som kommer vara en stor del av barnens vardag och utveckling. Universal expander utgår från barnens perspektiv, tidiga relation till konst samt utforskandet av skolgården och utomhusmiljön. Universal expander tar hänsyn och samspelar med landskapsarkitektens pedagogiska vision för utomhusmiljöns förutsättningar för att uppmana barnens vilja till att utforska sin omvärld.

Länkar
Karl Georg Staffan Björk - till webbplatslänk till annan webbplats

Objekt

Jönköpings kommun projektetar för en helt ny förskola på Ekhagen i Jönköping. Byggnaden beräknas stå färdig hösten 2019.  Förskolan kommer bestå  av en huvudbyggnad med två våningar och plats för fyra avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år, samt en pedagogisk utomhusmiljö. Förskolans fasad kommer vara klädd i trä med fönsterramar i skarpa färger.

Gestaltningsuppdraget gäller förskolans utomhusmiljö som kommer vara en stor del av barnens vardag och utveckling. Därför eftersträvar vi att den konstnärliga gestaltningen utgår från barnens perspektiv, möjlighet till lek, resonemang och tidiga relation till konst.

Skolgården och utomhusmiljön med lekplats är lokaliserad till baksidan av förskolan och består av en yta som är uppdelad i tre zoner. Tanken är att de tre zonerna ska utmana och inspirera barnen till att utforska närmiljön. Första zonen, som ligger närmast förskolan, har en lekplats. I zon två och tre blir omgivningarna till synes vildare och vildare.

Budget

Skissarvode: 21 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag).

Budget för uppdraget: 347 000 kr. Summan ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande, till exempel egen projekteringstid, materialkostnader, montering, resor, transporter, underleverantörer/assistenter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av budgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan: 2017-12-20
  • Sista dag för intresseanmälan: 2018-01-31 
  • Gestaltningsgruppen sammanträder: 2018-02-06
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2018-02-08 
  • Presentation av skissförslag: 2018-04-10
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2018-05-17

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Filip Zezovski Lind
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 95