search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag ny gymnastikhall, Huskvarna

Jönköpings kommun projekterar för en ny gymnastikhall i Huskvarna, den beräknas vara klar vintern 2018. Byggnaden är aktuell för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag.

Jönköpings kommun strävar efter att arbeta mot gestaltningar som tar ut svängarna, sticker ut och ifrågasätter vad ett gestaltningsuppdrag kan innebära.  Vår tro är att offentlig konst och gestaltningsuppdrag har en otrolig förutsättning att inspirera, skapa oväntade situationer, ifrågasätta normer och skapa nya förutsättningar för hur vi upplever världen och hur världen upplever Jönköping.

Konstnär utsedd för gestaltningsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 7 september 2017 att uppdraget går till Karin Sjökvist Tyrefors,  Södertälje.

Karin fick uppdraget med motiveringen: ”Förslaget Jag kan -jag vill – jag törs" bjuder in till rörelse och ger alla barn en möjlighet till fysisk aktivitet och visuella associationer och berättar med sin form på långt håll vad som döljer sig inne i den stora byggnaden.

På gräset utanför den nya sporthallen, står de som egensinniga gestalter som har rymt ut i det fria. Skulpturgruppen utgör ett tydligt signalement och är ett lekfullt välkomnande till hela sportområdet.

Karin Sjökvist Tyrefors har med sitt förslag lyckats förmedla gymnastikhallens väsen.

Objekt

Jönköpings kommun projektetar för en ny gymnastikhall i Huskvarna. Byggstart våren 2016. Hallen beräknas ska stå klar vintern 2018, tiden är senarelagd på grund av den gas som upptäcktes i marken december 2017.  Hallen kommer att inrymma en sporthall med fyra omklädningsrum, nedslagsbädd och hoppgrop. Gymnastikhallen ska eventuellt byggas parallellt med den nuvarande sporthallen med en gemensam entré. Det blir då ett U-format sportkomplex , 43 meter långt plus en förlängning på 10 meter med 23, 5 meters bredd. Fri takhöjd på 8 meter. Hallen ska kunna delas av med vikväggar.

Entrén utgörs av en öppen yta på cirka 100 kvadratmeter, där det ska finnas en kiosk. Gymnastikhallen ska i första hand utnyttjas av Huskvarna gymnastikförening  samt ytterligasre tre gymnastikföreningar i Jönköping och Gränna. Jönköpings kommun har avsatt 30 miljoner för byggkostnad,  1 % av kostnaden avsetts för konstnärlig gestaltning.

Förutsättningar på platsen
Esplanaden är Huskvarnas viktigaste offentliga rum och är en centralplantering från 1911, som har formen av en längdaxel från öster till väster. Vid renoveringen 1996 anlades ett torg på Esplanaden med Thomas Qvarsebos konstverk "Vägen genom A", en staty av huskvarnasonen Alf Henriksson. Nya räcken samt belysning på bron och välkomstskylt tillkom i samband med 100-årsjubileet 2011.

Esplanadens möbler, soffor och belysningsstolpar är målade i den röda färgnyans som kännetecknade Huskvarnas motorcykel ”Rödmyran”. I Esplanadrondellen står Margareta Engströms  skulptur från 1974, ”Husqvarna Hvattenfall hvilket lyser silverhvitt i dagen”.

Närmiljön kring nya gymnastikhallen består bland annat av Huskvarnaån, medletidsfästet Rumlaborg, Åparken, Huskvarna kyrka och kyrkogård. Huskvarnaån sträcker sig över Nässjös och Jönköpings kommun från Småländska höglandet och förbi Huskvarna, från vilket ån fått sitt namn, och vidare till Vättern. I ån och de sjöar den passerar är fisktillgången riklig och här finns också fiskgjuse, storlom och svarthakedopping. Ån flyter förbi Rumlaborg, medeltidsfästet med välbevarade vallar. Åparken beläget vid norra Esplanadbron uppfördes 2011 med planteringar i etager, belysning, inkakling av brofästet, soldäck  samt fresbeegolfbana. I Åparken står också Lisa Gerdins konstverk ”Kvarnhusen”.

Den nya gymnastikhallen kommer att placeras intill Huskvarna vårdcentral och Jönköpings Energis byggnader, den gamla panncentralen kommer dock att rivas. Bygget av Huskvarna Stadshus på andra sidan Esplanadbron beräknas stå färdigt hösten 2017/våren 2018. Huskvarnas lägre belägna stadskärna är omgivna av bebyggda höjdområden som Öxnehaga, Petersberg och Egna hem. Nivåskillnaden är som mest cirka 120 meter. Huskvarna kyrka, kapell och klockstapel från 2010 ritades av Birger Damstedt och uppfördes som en norsl stavkyrka.

Budget

Totalbudet: 300 000 kr.

Skissarvode: 15 000 kr/person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 255 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande, till exempel egen projekteringstid, material-kostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

 

 

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2016-04-15
  • Sista dag intresseanmälan: 2016-05-13
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2016-05-20
  • Sista dag för skissförslag: 2016-08-22
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2016-10-06

 

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Filip Zezovski Lind
Konstintendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 95