search
Sök
menu
Meny

Gestaltningsuppdrag Sanda grund- och gymnasiesärskola

Korridor, Sanda särkskola Huskvarna

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015. De ombyggda och anpassade lokalerna ligger i anslutning till Sandagymnasiet i hus 6. Skolan ligger i Huskvarna med Bondbergets naturreservat i söder och med utsikt mot Vättern i norr.

Konstnär utsedd för gestaltningsuppdrag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 15 juni att uppdraget går till Tetyana (Tania) Goryushina.

Kultur- och fritidsnämndes motivering lyder: "Tania har skapat ett fantasifullt och mångfacetterat verk där landskap, rörelse och form inkluderar alla årstider. Fabeldjuren är en fin blandning av människa och djur som en lek med identitet. De ger en möjlighet att finna sig själv i landskapet och leken samt locka till eget skapande. I målningarna finns ord, bilder och små berättelser. Fabeldjuren är aktiva glädjespridare som ger utrymme för nya upptäckter, drömmar och förväntningar. Elever och lärare kommer att upptäcka nya delar och dimensioner i målningarna och - det finns hela tiden något nytt att upptäcka."

Bakgrund/objekt

Sanda grund- och gymnasiesärskolas nya lokaler stod klara i augusti 2015. De ombyggda och anpassade lokalerna ligger i anslutning till Sandagymnasiet i hus 6. Skolan ligger i Huskvarna med Bondbergets naturreservat i söder och med utsikt mot Vättern i norr.

Förutsättningar på platsen

Lokalen är ca 1650 kvadratmeter och har fyra långa korridorer. Det finns en tegelvägg, resten är gipsväggar. Önskemål från skolan är att "det händer något vid varje krök”, då det promeneras mycket i lokalerna samt gärna på temat årstider. Vid eventuell gestaltning på golv krävs tåligt material då flera elever är rullstolsburna och rullstolar sliter hårt på golvet. För de med synnedsättning kan interaktiv gestaltning på dörrar vara av vikt för att till exempel kunna skilja mellan olika lokaler, som sy– och träslöjd, kök och aula.


Budget

Totalbudget för konstnärlig gestaltning: 400 000 svenska kronor.
Skissarvode: 15 000/per person exklusive moms (max 3 skissuppdrag). Resterande budget, 355 000 kr, ska rymma alla kostnader förbundna med konstverkets utförande och färdigställande. Exempelvis egen projekteringstid, materialkostnader, montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkringar samt eget arvode för genomförande och konstnärligt arvode.

Enligt KRO:s riktlinjer bör cirka 40 % av totalbudgeten, efter att skissarvoden är avdragna, avsättas för nedlagt arbete och konstnärligt arvode.

Jönköpings kommun avsätter 1 % av byggkostnaden för konstnärlig gestaltning vid nybyggnation av fastigheter för kommunal verksamhet.

Tidplan

  • Publicering av annons för intresseanmälan:  2017-01-19
  • Sista dag intresseanmälan: 2017-02-23
  • Besked om eventuellt skissuppdrag: 2017-03-03
  • Sista dag för skissförslag: 2017-05-03
  • Beslut i kultur- och fritidsnämnden: 2017-06-15

Tidplan för genomförande av gestaltningsuppdraget görs i samråd med utvald konstnär.

Kontakt

Ann Johnsson
Intendent
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 25 47

Eva-Karin Andén Dahlgren
Administratör
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tfn 036-10 66 93