search
Sök
menu
Meny

Kultur för unga

Ungdomskultur är ett prioriterat område. Verksamheten präglas av kultur- och fritidsförvaltningens strävan efter ungdomars ökade inflytande för att åstadkomma kultur av, med och för ungdomar.

Viktiga verktyg i detta arbete är ekonomiskt stöd och handledning vid egna arrangemang, genomförande av offentliga arrangemang och projekt samt samordning av externa verksamheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att erbjuda ett rikt kulturutbud för ungdomar i hela kommunen utanför skoltid. Verksamheten är därför huvudsakligen förlagd till kvällar, helger och lov. Undantaget är skolbio som arrangeras under dagtid.

Idéjkpg

Idéjkpg är till för dig som är ung. Vi ger stöd till allt från hiphop-jam till poesifestivaler, utställningar och rockkonserter. Du söker bidrag via webbformulär, se länk nedan.

Poetry Slam

I samarbete med den lokala poetry slam-gruppen arrangeras årligen uttagningar till SM i Poetry Slam. Vid tidigare mästerskap har Jönköping tagit brons och sedan silver!

Urban kultur

Jönköpings kommun arbetar med konst, musik, dans och andra kulturuttryck i stadsmiljö I såväl samarbetsprojekt som egen regi anordnas flertalet evenemang, som break battles, graffiti jams, rap cyphers, skissworkshops och gatufester. Det finns två legala graffitiväggar i kommunen.

Lovaktiviteter

Under skolloven anordnas olika aktiviteter över hela kommunen, ofta på olika teman.

Presentation av kulturprogram och aktiviteter

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar en mängd program och aktiviteter, i egen regi och tillsammans med organisationer och föreningar. Många av dessa är enstaka program, andra kan vara serier eller permanent verksamhet och återkomma under hela terminen.

Författarbesök, familjesöndagar, föreläsningar, festivaler, musik och poesi, språkkaféer, vandringar i naturen, bad och sport... Listan kan göras lång.

För information om program hänvisas till appen Ungjkpg, bibliotekens hemsida, via sociala medier och Destination Jönköpings Evenemangskalender, se länk nedan.

Prioriterad verksamhet

Kultur för ungdom är ett prioriterad område. Vi anordnar verksamhet både i egen regi, tillsammans med olika samarbetspartners och beviljar bidrag till kulturverksamhet för ungdom. Framförallt satsar vi på att uppmuntra ungdomar att arrangera själva med hjälp av föreningar eller kultur- och fritidsförvaltningens personal.