search
Sök
menu
Meny

Kulturstipendiater 2017

Jönköpings kommuns kulturstipendium

Anders Rydell, 25 000 kr
”För ett författarskap som med stor kunskap och engagemang skildrar förlorade kulturskatter i nazismens spår.”

Konsthantverkarna i Jönköping, 25 000 kr
”För ert kreativa arbete som håller hantverkskunnande inom olika områden levande.”

Folkbildningsstipendium

Lennart Lindberg 10 000 kr
”För ditt engagerade arbete med att sprida kunskap om Jönköpings historia i olika sammanhang.”

Huskvarna stads jubileumsstiftelse

Daniel Jarl, 12 000 kr
Studerande – Norges Musikhögskola.

Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond

Carl-Oskar Jonsson, 12 000 kr
studerande – Malmö konsthögskola.

Lions Club Jönköping stipendiefond

Sofia Heinonen, 12 000 kr
Studerande – Bergens konsthögskola.

Stipendium till sångstuderande från Föreningen Musik i Huskvarna

Ola Heinpalu, 15 000 kr
Studerande – Musikhögskolan i Malmö.