search
Sök
menu
Meny
Sök

Ny kulturplan och kulturstrategi för Jönköpings kommun

Arbetet med Jönköpings kommuns nya kulturstrategi och kulturplan för 2022–2026 är i nu igång. För ett bra underlag, rätt perspektiv och en relevant analys är det viktigt med bred representation i arbetet av institutioner och kulturlivet.

Tillsammans diskuterar vi nuvarande förutsättningar, utmaningar och möjligheter i Jönköping kommuns kulturliv.

Dialogerna sker med sikte på de förändringar som krävs för att uppnå önskade effekter av statlig, regional och kommunal kulturpolitik under den kommande planperioden.

Kulturlivets aktörer i Jönköpings kommun, såväl frilansande konstnärer, kulturföreningar som institutioner är välkomna att delta. Ni väljer själva vilken av dialogerna som passar in bäst på er verksamhet och perspektiv.

Dialogerna hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på.

Så går dialogerna till under arbetet med Jönköpings kommuns nya kulturplan och kulturstrategi

Dialogen inleds med en gemensam introduktion och sedan arbetar vi vidare utifrån olika frågeställningar i mindre grupper. Inspelen från dialogerna vägs in som underlag till kommande Kulturstrategi och kulturplan. Ett förslag ska läggas fram redan i februari för att sedan gå ut på remiss under mars och beslutas av kommunfullmäktige innan sommaren 2022.

  • Anmälan senast den 25 november
  • Anmäl en person per organisation/verksamhet
  • Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmäl dig genom att skicka e-post till jonkoping@natverkstan.net

Nätverkstan leder arbetet med Jönköpings nya kulturplan och kulturstrategi i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Nätverkstan är en oberoende kunskapsorganisation för kulturlivet och baserad i Göteborg.

Tidplan för arbetet med Jönköpings kommuns kulturplan och kulturstrategi

12 november
Förankringsdialog 1

November
Dialogworkshops (Nätverkstan)

10 december
Förankringsdialog 2

December
Dialogworkshops (Nätverkstan)

Januari
Förankringsdialog 3

1 februari
Förslag klart för reviderad kulturplan och kulturstrategi (Nätverkstan)

23 februari
Beslut, Kultur- och fritidsnämnden

Mars
Remisstid

Mars
Öppet möte, inspel (Nätverkstan)

April
Revidering efter remiss (Nätverkstan)

21 april
Beslut, Kultur- och fritidsnämnden

Juni
Beslut, Kommunfullmäktige

Enkät: Vi utreder lokalbehovet för kommunens kulturföreningar och kulturaktörer

Vilka lokaler behövs?

Just nu kartlägger vi behov av lokaler för kulturföreningar och kulturaktörer i Jönköpings kommun. Vi utreder vilken typ av utrustning som behövs i lokalerna men också vilka begränsande faktorer som finns som bland annat: hyresnivå, läge, brist på tillgänglighetsanpassningar och buller.

Sista dag att besvara enkäten är 6 januari 2022.

Här hittar du enkäten om lokalbehovet för kulturlivet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Telefon 036-10 25 99

E-post för frågor

 

Dialogerna är indelade efter olika kulturområden

 

29 november | Dialog kring teater, dans, cirkus, performance och opera.

29 november kl. 10.00–12.00 bjuder vi in till en dialog kring teater, dans, cirkus, performance och opera.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

29 november | Dialog kring litteratur, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

29 november kl. 13.00–15.00 bjuder vi in till en dialog kring litteratur, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

30 november | Dialog kring bild, fotografi, form, konsthantverk och slöjd (som konstform)

30 november kl. 10.00–12.00 har bjuder vi in till en dialog kring bild, fotografi, form, konsthantverk och slöjd (som konstform).

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

30 november | Dialog kring natur- och kulturarv, kulturmiljö, slöjd (som kulturarv) och arkiv

30 november kl. 13.00–15.00 bjuder vi in till en dialog kring natur- och kulturarv, kulturmiljö, slöjd (som kulturarv) och arkiv.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

7 december | Dialog kring musik

7 december kl. 13.00–15.00 bjuder vi in till en dialog dialog kring musik

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

7 december | Dialog för er som inte kan delta på dagtid

7 december kl. 18.00–20.00 bjuder vi in till en dialog med er som inte har möjlighet att delta på dagtid.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

8 december | Dialog kring film, spelkultur och medie- och informationskunnighet

8 december kl. 13.00–15.00 bjuder vi in till en dialog kring film, spelkultur och medie- och informationskunnighet.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

9 december | Dialog kring folkbildning och kulturfrämjare

9 december kl. 13.00–15.00 bjuder vi in till en dialog kring folkbildning och kulturfrämjare.

Dialogerna med Jönköpings nya kulturstrategi och kulturplan hålls digitalt på zoom, länk skickas ut närmare inpå dialogen till den e-post ni gjort er anmälan på. Ange namn och organisation/verksamhet samt vilken av dialogerna du vill anmäla dig till.

Anmälan senast den 25 november
Anmäl en person per organisation/verksamhet

Anmäl dig här

KONTAKT

För frågor

Skicka e-post till Nätverkstan

E-post Nätverkstan

Skicka e-post till kultur- och fritidsförvaltningen

E-post till kultur- och fritidsförvaltningen